Ғылыми-жұмыстар жетістігі!

Мектеп оқушыларының ғылыми жұмыстарда жеткен жетістіктері!!

Ғылыми-жұмыстар жетістігі